Templates by BIGtheme NET

Tag Archives: นายวิทูรัช ศรีนาม

ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “ประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันที่ 12 พ.ย.58 ที่ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก ...

Read More »

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขาย สุรา รอบสถานศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ ตลอดจนกำหนดกรอบ Zoning  ตามคำสั่ง คสช.

  เมื่อวันที่ 9 พ.ย.58  ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลก ...

Read More »

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน

วันที่ 27 ตุลาคม 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว ...

Read More »

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว ...

Read More »

จังหวัดพิษณุโลกพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  เช้าวันนี้ (25 ต.ค.58)ที่วัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมือง จ ...

Read More »

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดการแข่งขันมวยไทย ปูนเสือ เกียรติเพชร 7 สี สัญจรเมืองสองแควครั้งที่ 2 ศึกปุ๋ยนกปากห่าง + เกียรติเพชร หารายได้เป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ที่สนามมวยช ...

Read More »

รองผู้ว่าฯพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป ทั้ง 11 ด้าน ผ่านระบบ วีดีทัศน์ ทางไกล จากกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

              เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านม ...

Read More »