Templates by BIGtheme NET

Tag Archives: ยุทธการปราบปรามขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง และ กอ.รมน.จังหวัดลำปางเปิด”ยุทธการปราบปรามขบวนการตัดไม้ทำลายป่า”

  วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ชุดปฏิบัติการ ศปป ...

Read More »