Templates by BIGtheme NET

Tag Archives: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนที่องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒ ...

Read More »

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุ การลักลอบขนคนเข้าเมืองเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมาย

                เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ท ...

Read More »