ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

กองร้อยทหารพรานที่ 3501 จับมือ ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง ตำรวจภูธรแม่เมย ผู้นำชุมชน ออกลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามท่าข้าม ช่องทางธรรมชาติ…ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด – 19

กองร้อยทหารพรานที่ 3501 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่เมย, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าสองยางหมู่ที่ 1, บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดการลาดตระเวนด้วยเรือยนต์ของหน่วย จำนวน 2 ลำ ตามลำน้ำเมยเพื่อทำการตรวจพื้นที่บริเวณช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ ป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้ทำการลาดตระเวนด้วยเรือยนต์ตามลำน้ำเมย ตั้งแต่ท่าข้ามท่าข้ามบ้านท่าสองยาง จนถึง ท่าข้ามตามธรรมชาติบ้านกอมาแนะ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ต่อมาได้ทำการลาดตระเวนด้วยเรือยนต์ตามลำน้ำเมย บริเวณท่าข้ามบ้านท่าสองยาง จนถึง ช่องทางตามธรรมชาติ ปากห้วยแม่ตื่น หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติด/สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด อาศัยเดินทางลักลอบเข้ามาตามบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามที่ไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล และเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วย

นอกจากนั้น กำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 , ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ และในพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการลักลอบของผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพราะมีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการดำเนินการเพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวนเข้มงวด กวดขัน เฝ้าระวังป้องกันการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นย้ำไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามายังผิดกฎหมายเด็ดขาด ซึ่งหากพบผู้กระทำความผิด จะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจากการออกปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่อย่างใด

749 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ