ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 17 ก.ย. 63 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ บริเวณลำเหมืองร้องขี้ควาย หมู่ 3 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากชาวประมง และประชาชนทั่วไปงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ และผู้นำท้องที่ตำบลแม่คือได้คัดเลือกลำเหมืองร้องขี้ควาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำแม่ลาย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 เชียงใหม่ ประกอบด้วยปลาบ้า และปลาสวาย จำนวน 500,000 ตัว และนอกจากการปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณพื้นที่แห่งนี้แล้วจะมีการนำพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆของตำบลแม่คือ ก่อให้เกิดเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

795 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ