ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 รับมอบ ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ จาก AIS ร่วมมือ ผนึกกำลังลด E-Waste ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าร่วมรณรงค์ชวน “ ทหารและครอบครัว ไร้ E-Waste” โดยพลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบ ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากตัวแทนผู้บริหารและคณะ ที่มอบหมายโดยนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค- ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6 จุด ในเฟสแรก และอีก 5 จุดในเฟสถัดไป ได้แก่จุดวางติดตั้ง ที่ค่ายบรมไตรโลกนาถ , ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,ค่ายจิระประวัติ ,ค่ายกาวิละ,ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ,ค่ายวชิรปราการ ณ ห้องโถงหน้า กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

1066 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ