ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558  นางรติรส มีคำแหง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าหลังจากหลายจังหวัดของประเทศไทย จะได้รับผลกระทบกับพายุมูจิแก ในช่วงระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2558 นี้ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ โดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขา 5 อำเภอคือ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วังทอง อ.วัดโบสถ์ และ อ.เนินมะปราง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบแน่นอน หากมีฝนตกเป็นจำนวนมาก แต่ที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในพื้นที่บ้านบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ยังประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่ 23 กันยาน 2558 ที่ผ่านมา แต่หลังจากฝนที่ตกในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ฝนยังตกไม่มากเท่าไร ทำให้พื้นที่บ้านบ่อโพธิ์ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตามได้กำชับมิสเตอร์เตือนภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังฝนตกอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกจำนวนมาก ให้รีบประกาศให้ลูกบ้านขนทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง และอาจต้องอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ทันที แต่ถ้าเหตุการณ์ปกติ ไม่มีฝนตก ในพื้นที่ บ้านบ่อโพธิ์ ก็จะยกเลิกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ใน2-3 วันนี้

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว.com รายงาน

 

3580 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ