ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. พล.อ.สาธร สุวรรณภา ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิกเษก เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ อ.เขาค้อ ณ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

สำหรับ มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เขาค้อ

 

โดยในปี พ.ศ.2563 มีการคัดเลือกนักเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 171 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 104 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท, มัธยมศึกษา จำนวน 67 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 409,000 บาท โดยคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนจาก นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1862 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ