ช่วยเเชร์ จ้า .....

จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลครอบครัวทหารก่อนเข้ากองประจำการที่มีฐานะยากจน โดยการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ทหารก่อนเข้ากองประจำการ มีกำลังใจในการเข้ารับการฝึก เสมือน “คนในครอบครัวเดียวกัน”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ พลทหาร สมัย อินยอด ทหารกองประจำการมณฑลทหารบกที่ 39 ผลัดที่ 1/2563 ก่อนเข้ารายงานตัวที่หน่วย ณ บ้านเลขที่ 8/9 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พบที่พักอาศัยอยู่เป็นเพิงพักเก่า ๆ บนพื้นที่เช่าอาศัย เดือนละ 400 บาท สมาชิกในครอบครัวอีก 5 ชีวิต รวมทั้งหมด 6 ชีวิต ที่ประกอบด้วย
1. ปู่ (ป่วยเป็นโรคอัลไซด์เมอร์ และโรคหัวใจ)
2. พ่อ (ผู้พิการทางสายตา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง)
3. น้องสาว (ป่วยเป็นโรคออทิสติก ไม่ได้รับการศึกษา)
4. ภรรยา (อายุ 18 ปี สภาวะตกงาน)
และ 5.บุตรชาย (อายุ 3 ขวบ)ครอบครัวของพลทหาร สมหมายฯ มีฐานะยากจนเป็นอย่างมาก สภาพที่พักอาศัยไร้ซึ่งความมั่นคง มีสภาพเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัยของครอบครัว ทราบว่าครอบครัวของพลทหาร สมัย ฯ มีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยคนพิการ และเงินจากงานรับจ้างทั่วไปของเสาหลักคือพลฯสมหมาย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 สั่งการให้จัดชุดช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซ่มบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวของ พลทหาร สมัย อินยอด โดยทีมชุดช่างเริ่มดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของบ้านให้มีความแข็งแรง  และมิดชิด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว และเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของบ้านหลังนี้ให้มากขึ้น ทั้งนี้ได้เริ่มปรับปรุงตั้งแต่ส่วนหลังคาบ้าน (เดิมเป็นสังกะสีเก่า มีรูรั่ว เปลี่ยนเป็นสังกะสีที่มีคุณภาพ) ส่วนฝาบ้าน (เดิมเป็นแผ่นสังกะสีเก่า ไม่อัดเก่า ป้ายไวนิลเก่า เปลี่ยนเป็นแผ่นสมาทบอร์ดที่คงทน) รวมทั้งติดตั้งประตู – หน้าต่าง, บานเกล็ด (ซึ่งเดิมไม่มี) และต่อเติมเพิงบังแดดส่วนหน้าบ้าน, เทปูนซีเมนต์พื้นบ้าน รวมไปถึงการทาสีบ้าน และการจัดระเบียบภายในบ้านให้น่าอยู่มากขึ้น วันที่ 21 กันยายน 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบให้ พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทนนำ พลทหาร สมัย อินยอด ไปเยี่ยมครอบครัว เพื่อรับมอบบ้านหลังใหม่ และได้มอบผ้าห่มกองทัพบก ข้าวสาร – อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ครอบครัว อันเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของทหารใหม่ที่เปรียบเสมือน “น้องคนสุดท้อง ของกองทัพบก” และยังได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวทหารใหม่ให้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม“นโยบายของผู้บัญชาการทหารบก” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่อยู่ข้างหลังของทหารกองประจำการทุกนาย

1230 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ