ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 กองพลทหารราบที่ 4 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2563 ให้กับข้าราชการทหารสังกัด กองพลทหารราบที่ 4 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ซึ่งรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ หรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 นาย โดยมีผู้เข้ากระทำพิธี จำนวน 33 นาย แบ่งเป็นผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ จำนวน 18 นาย และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 15 นาย ทั้งนี้ได้ทำพิธีหลัก จำนวน 2 พิธี คือ
1. เวลา 10.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 โดยมี ร้อยโท สมพิศ นิ่มสุวรรณ เป็นผู้แทนนายทหารอาวุโส ในการวางพวงมาลัยสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. เวลา 10.30 น. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ณ อาคารรู้รักสามัคคี บก.พล.ร.4 โดยมี พลตรี
อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4  เป็นประธานพิธีฯ และ พันตรี ชวลิต กลิ่นทับ เป็นนายทหารเกษียณอายุราชการอาวุโสกล่าวอำลาในนามผู้เกษียณอายุราชการ

โดยมี รอง ผบ.พล.ร.4, เสธ.พล.ร.4, ฝสธ.พล.ร.4 และ ผบ.หน่วยที่มีกำลังพลร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ และได้มีการวัดอุณหภูมิผู้ร่วมพิธี โดย พัน.สร.4

2281 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ