ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกคลองคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสมอ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายชูชาติ มีภาค กำนันตำบลดงประคำ นายเวียน ยอดสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และคณะ ซึ่งทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกและตกแต่งคันคลองอ้ายกาบ ซึ่งมีความยาว 1,600 เมตร กว้าง 20 เมตร

เพื่อใช้กักเก็บน้ำที่ได้รับจากคลองลำเข็ง (ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ขุดลอก และรับน้ำจากคลองโปร่งนกได้เป็นจำนวนมากในการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่) ปลายคลองอีกส่วนหนึ่งรับน้ำจากคลอง PL0 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และไร่นาสวนผสมบริเวณพื้นที่ริมคลองส่งน้ำให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

1367 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ