ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลหลวง จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
แห่งชาติ (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีการชี้แจง สรุปผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลหลวงในงบประมาณ พ.ศ.2563 ของแต่ละฝ่าย(ร่าง) นโยบายจัดการอุทยานแห่งชาติ และเกณฑ์การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และโครงการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายธนัตถ์ จันทร์คุ้ม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวังทอง เป็นประธาน ที่ประชุม และนายวิทร เดชประมวลผล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เป็นเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

545 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ