ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ (23 ก.ย. 63) เวลา 09.00น.ที่ ห้องประชุมพลอยชมพู สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ลานนา) โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่ประทับบริเวณดอยปุย รวมถึงความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประวัติศาสตร์บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ ตลอดจนรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่ประทับดอยปุย ซึ่งในส่วนนี้ยังคงจำเป็นต้องรองบประมาณของปี 2564 มาใช้ในการดำเนินการ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปลายเดือนธันวาคมนี้ ส่วนการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประวัติศาสตร์ จำนวน 10 หลังบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งเป็นศาลาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้พักริมทางบ่อยครั้ง และขณะนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมตามระยะเวลา โดยการดำเนินงานในส่วนนี้ยังพบปัญหาอุปสรรค เนื่องจากยังไม่มีการระบุอำนาจรับผิดชอบของหน่วยงานที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นศาลาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้มีจิตศรัทธา ทั้งนี้ในที่ประชุมจึงได้ให้ความเห็นว่า จะมีการมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาในเบื้องต้นไปก่อน หน่วยงานละ 1 หลัง และหลังจากนั้นจะมีการทำหนังสือมอบอำนาจการดูแลให้กับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยต่อไป

นอกจากนี้ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จะได้มีการเปิดลานกางเต้นท์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเปิดให้บริการประจำปีของทางอุทยานฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดให้บริการนั้น จะเน้นให้นักท่องเที่ยวจองผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก โดยจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการบริการให้ทราบล่วงหน้าก่อน และจะยังคงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

717 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ