ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม MJU Car Free Day ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Cycling Club) ได้จัดขึ้น

เพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล และให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลดการใช้ยานพาหนะ ลดปัญหาการจราจร ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 โดยจัดให้มีกิจกรรม ปั่นจักรยาน จากบริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปั่นโดยรอบมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และสิ้นสุดการปั่น ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากร และนักปั่นจากชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Cycling Club) เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

600 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ