ช่วยเเชร์ จ้า .....

วานนี้ (22 ก.ย. 63) ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล PRD3 AWARD 2020 ตามโครงการประกวดผู้สื่อข่าวดีเด่น และสุดยอดหน่วยงานข่าว ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านรายการและด้านข่าวในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 3 เกิดการพัฒนาทักษะการผลิตรายการและข่าวที่มีเนื้อหาและรูปแบบรายการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้เข้าใจในข้อมูลข่าวสารและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 3 ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีด้วย

โอกาสนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดหน่วยงานข่าวแห่งปี 2563 จำนวน 2 รางวัล คือ ประเภทหน่วยงานข่าวคุณภาพ และหน่วยงานขยันส่งข่าว ซึ่งประเภทหน่วยงานข่าวคุณภาพ ได้ทำการพิจารณาจากข่าวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข่าวเด่นประจำวัน ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และหน่วยงานขยันส่งข่าว ได้ทำการพิจารณาจากปริมาณข่าวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ในปริมาณที่มากที่สุด ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ มีข่าวที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นจำนวนข่าวทั้งสิ้น 905 ข่าว โดย นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเวทีรับรางวัลดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อการปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

887 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ