ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 100 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก กับมีลมแรงบางแห่ง ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยทั้งนี้ ห้วงวันที่ 18 – 22 กันยายน 2563 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลาก, น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากผลกระทบของอิทธิพลพายุโซนร้อน “โนอึล” ที่พาดผ่าน จำนวน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, แพร่, พิษณุโลก, ตาก และพิจิตร ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่หน่วยทหาร เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และ ชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งส่วนต่างๆ ที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ 6 จังหวัด 12 อำเภอ

633 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ