ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ทะเลสาบน้ำจืด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ โดยมี นางนิตยา ทักษิญ ประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.วรัณยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เข้าร่วม ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็น “วันประมงแห่งชาติ”

โดยกรมประมงมอบหมายให้หน่วยงานกรมประมงในทุกจังหวัดประสานกับองค์กร หน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งสาธารณะทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ประชนชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การฟื้นฟูรักษา ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถเข้าใจ เข้าถึง การนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และงดจับสัตว์น้ำ โดยมีหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านยางและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,009 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง,ปลากระแห, ปลาตะโกก และปลาบึก

1164 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ