ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 25 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและเกษตรสหกรณ์เครือข่ายเกษตรจากทั่วทุกอำเภอรวมกว่า 200 คนโดยในพิธีเปิดได้มีตัวแทนเกษตรกรมอบกระเช้าผักให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ “มอบผักปลอดภัยจากใจ..สู่ผู้บริโภค” ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดแพร่มียุทธศาสตร์ในการเป็นเมืองสุขภาวะสำหรับผู้สูงวัย จึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ประกอบกับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคที่มีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐาน

ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จึงได้ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการเช่นโรงพยาบาลโรงแรมและองค์กรภาคเอกชนมาแลกเปลี่ยนช่องทางกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดแพร่ รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเกษตร โดยวันนี้มีเกษตรกรนำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาจำหน่ายรวมกว่า 22 บูสซึ่งจะจำหน่ายไปจนถึงเย็นวันที่ 25 นี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเลือกซื้อผักปลอดภัยจากเกษตรกรจังหวัดแพร่

1155 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ