ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ วัดย่านใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมพบปะกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอบางระกำเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่ และบูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

747 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ