ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น.ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านป่าสักงาม ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ร่วมเก็บผลผลิตดอกดาวเรืองส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อนำไปร้อยเป็นพวงมาลัยขาย ซึ่งราคาส่งตกอยู่ที่ราคาดอกละ 60-80 สตางค์ ต่อดอก สร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรให้กับหมู่บ้านป่าสักงามอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วหลายรอบทำให้ตอนนี้ได้ต้นทุนคืนที่เหลือหลังจากนี้จะเป็นผลกำไรของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่ต้นฤดูหนาวและดอกดาวเรืองเริ่มบานเต็มที่จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมบรรยากาศของหมู่บ้านป่าสักงาม ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นบ้านและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและหาชมได้ยาก ณ ปัจจุบัน

1241 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ