ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพอากาศ อัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถ ขึ้นประดิษฐานบนจุดยอดดอยอินทนนท์

วันที่ 26 ก.ย. 63 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถ ของกองทัพอากาศ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา ณ หอพระ บนจุดยอดดอยอินทนนท์ บริเวณสถานีรายงานดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นที่กราบสักการบูชาของบุคลากรในกองทัพอากาศ รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ขึ้นมาเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงบุคลากรที่สำคัญของกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย สำหรับ “พระพุทธศาสดาประชานาถ” ที่กองทัพอากาศได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดา ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาด 20.20 นิ้ว ทำจากเนื้อทศโลหะ อันเกิดจากเนื้อนวโลหะหลอมรวมกับไททาเนียมของกองทัพอากาศ โดยได้จัดสร้างขึ้นด้วยดำริของผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคตของของจอมพลสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฎวนารถ กรมหลวงพิษณุโลก ประชานาถ เพื่อระลึกถึงพระกรณียกิจอันใหญ่หลวงของพระองค์ที่มีต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยพระองค์ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพอากาศดังเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้ กองทัพอากาศจึงได้เทิดพระเกียรติให้พระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โอกาสนี้ จึงได้มีการจัดสร้างองค์พระพุทธศาสดาประชานาถขึ้นมา โดยได้ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกในรูปแบบล้านนา จากนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานบนบุษบกที่ตั้งอยู่บนจุดยอดดอยอินทนนท์ บริเวณสถานีรายงานดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาของกองทัพอากาศ อีกทั้ง เพื่อให้เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา เป็นสิริมงคล เกิดเป็นอานิสงส์ผลบุญ และเป็นสะพานบุญให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ตลอดจนเป็นพุทธบูชาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมจิตศรัทธาให้ประสบผลสำเร็จในชีวิต โดยหลังจากที่ได้ทำการก่อสร้างหอพระจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการบูชาต่อไป

1175 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ