ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 101 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. โครงการความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านยุทธการแผนงานป้องกันชายแดนและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

587 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ