ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 101 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
1. สรุปผลการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ประจำปีงบประมาณ 2563 มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ 224 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้.-
1) กองกำลังนเรศวร
ก) พบปะพัฒนาสัมพันธ์ : 192 ครั้ง
ข) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) : 3 ครั้ง
2) กองกำลังผาเมือง
ก) พบปะพัฒนาสัมพันธ์ : 32 ครั้ง
ข) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) : 1 ครั้ง
สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ซึ่งประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพ ได้เลื่อนไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. สรุปผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวม 4,486 คน ทั้งได้จับกุมผู้นำพา จำนวน 64 คน

3. สรุปผลการสกัดกั้น/ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการสกัดกั้น/ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย จำนวน 17 ครั้ง รวมของกลาง 387,765 กิโลกรัม ได้แก่ ข้าวโพด 174,395 กิโลกรัม, หอมแดง 1,870 กิโลกรัม, ข้าวสาร 210,000 กิโลกรัม และ ถั่วเหลือง 1,500 กิโลกรัม

4. สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการจับกุม 766 ครั้ง ผู้ต้องหา 1,045 คน เหตุปะทะ 17 ครั้ง เสียชีวิต 12 คน ยึดยาบ้าได้ 140,600,150 เม็ด, ไอซ์ 6,688.11 กิโลกรัม และเฮโรอีน 39.52 กิโลกรัม

5. การจัดกำลังสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศปม.ทบ.)

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังสนับสนุน ศบค. และ ศปม.ทบ. ในการบังคับใช้กฎหมายโดยการจัดตั้ง จุดตรวจและสายตรวจ และการดูแลความเรียบร้อยในสถานกักกัน (Local Quarantine) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยในขั้นที่ 2 ได้จัดกำลังสารวัตรทหาร ระดับหมวด 50 นาย จำนวน 17 หมวด และจัดเพิ่มเติมระดับหมวดหย่อนกำลัง 30 นายอีก 17 หมวด ปฏิบัติภารกิจในห้วงที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

695 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ