ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศป.บส.ชน. ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ.หัวฝาย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา บ.หัวฝาย ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้กับ นายกฤษดา ต๊ะต้องใจ อายุ 67 ปี ราษฏร บ.หัวฝาย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีฐานะยากจนไม่มีรายได้ที่แน่นอนอาศัยรับจ้างทั่วไปและเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ที่ผ่านมาอาศัยอยู่บ้านญาติซึ่งไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง


ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจึงร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ อ.แม่จัน และประชาชนจิตอาสา บ.หัวฝาย ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยต่อเติมจากบ้านญาติที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านสร้างความปราบปลื้มให้กับนายกฤษดา ต๊ะต้องใจ และครอบครัวเป็นอย่างมากที่ส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ
ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเป็นวันที่ 7 คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 คาดว่าคงจะเห็นบ้านหลังใหม่ในเร็วๆ นี้

733 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ