ช่วยเเชร์ จ้า .....

อบจ.พิษณุโลก สำรวจพื้นที่เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ราษฎร 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ดินทอง อ.วังทอง


วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ 8-9 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

ร่วมกับ นายไตรวุฒิ ชาติดร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง, นางสุชิน คำริกบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง และนายสำเริง เที่ยงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลดินทอง เพื่อเตรียมดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากบริเวณสระกกไม้แดง 2 ไปกักเก็บไว้ยังสระกกไม้แดง 1 ที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นสระน้ำขาดใหญ่มีความจุกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านส่งไปหล่อเลี้ยงราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 จำนวนกว่า 500 หลังคาเรือน ประชากร กว่า 1,200 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

พร้อมกันนี้ทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการขุดลอกคูคลองจากบ้านกกไม้แดง ตำบลดอนทอง และไหลผ่านบ้านสะเดา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง ซึ่งขณะนี้มีวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมากและมีความตื้นเขิน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก ก่อนจะไหลไปยังปลายทางที่บ้านแม่เทียบ อำเภอบางกระทุ่ม ต่อไป

 

ซึ่งหากดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถใช้กักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและเป็นเส้นทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย.

527 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ