ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 พล.ร.4 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.เรศวร ระหว่าง พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง กับ พล.ต. อำนาจ ศรีมาก โดยมี -พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหลัง บก.พัน.สร.4 – พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา บริเวณอนุสาวรีย์ 3 พระองค์ – พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ พล.ร.4 – พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณหน้า บก.พล.ร.4

พิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4 พร้อมทั้งพิธีมอบการบังคับบัญชา บริเวณ สนาม ร.4 พัน.3 โดยมี รอง ผบ.พล.ร.4, เสธ.พล.ร.4, รอง เสธ.พล.ร.4, ผบ.นขต.พล.ร.4, ผบ.นขต.กกล.นเรศวร, รอง ผบ.กรม, รอง เสธ.กรม, ผปยส.ป.4, ฝอ.3 กรม, ฝอ.3 กองพัน, ฝอ./ฝกศ.พล.ร.4, ฝอ./ฝกศ.กกล.นเรศวร, นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมในพิธี

2684 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ