ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 05.45 นาที นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ เดินทางมายังพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธชินราช พิธีถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย และภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นเข้าสักการะ ศาลหลักเมือง ผูกผ้าแพ 3 สี ถวายพวงมาลัย ปิดแผ่นทอง ก่อนเดินทางไปยังตำหนัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ เพื่อกราบถวายบังคมสักการะ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนที่ 52 ในเวลา 07.50 น. เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จุดเครื่องทองน้อยกราบถวายมาลัยข้อพระกร และขึ้นอาคารศาลากลางชั้น 2 เพื่อกราบสักการะองค์พระพุทธชินราชจำลอง และเข้าประจำห้องทำงานในเวลา 08.00 น. จากนั้นลงมายังชั้น 1 ห้องมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกราบสักการะพระแสงราชศัสตรา พระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลพิษณุโลก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานให้กับมณฑลพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2444

นายรณชัย จิตรวิเศษ ปัจจุบันอายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างดังนี้ นายอำเภอไทรงาม , นายอำเภอลานกระบือ , นายอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร , ปลัดจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และปัจจุบัน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
1619 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ