ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดตลุกเทียม รวมพลังต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน- 3 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนผดุงวิทยา ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยคณะกรมการวัดตลุกเทียม คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผดุงวิทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม ทั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของประชชนโดยทั่วไปให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประกอบกับปัจจุบันปัญหายเสพติด
โดยเฉพาะยาบ้าได้เริ่มระบาดมากขึ้นในบ้านเมืองของเรา และการป้องกันปราบปรามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จได้จึงต้องอาศัยพลังของแผ่นดิน คือ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมด้วยช่วยกันทางคณะกรรมการจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวฯ รวมพลังต้านยาเสพติดขึ้น โดยได้จัดเป็นประพณีประจำทุกปีสืบมา 40 กว่าปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน เยาวชนจากท้องที่ต่างๆ ใช้กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี มาพบปะสร้างความรู้จัก และทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษต่างๆแบบยั่งยืน โดยแบ่งประเภทของกีฬาในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย ฟุตบอลเยาวชนชาย 12 ทีม, วอลเล่ย์บอล ชาย-หญิง และฟุตบอลคู่พิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม คหบดีชาวตลาดหนองตม คหบดีชาวตำบลตลุกเทียม ตำบลศรีภิรมย์ ตำบลพญาแทนและตำบลใกล้เคียง และในโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิรามอีกด้วย

693 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ