ช่วยเเชร์ จ้า .....

“กองทัพภาคที่ 3” เพิ่มความเข้มการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามชายแดน ในพื้นที่กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน. “กองทัพภาคที่ 3” เพิ่มความเข้มการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามชายแดน ในพื้นที่กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามลักลอบเข้ามาในไทยตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติตามแนวชายแดน โดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัว (State Quarantine) จนเกิดความกังวลว่าจะมีการระบาดซ้ำอีก ทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องวางมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนภาคเหนือทุกจุด. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำ กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร ได้เพิ่มความเข้มงวด การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามชายแดน โดยกำชับทุกหน่วยที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนปฏิทั้งนี้ที่ผ่านมา กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร ได้มีมาตรการการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณช่องทางท่าข้าม, การวางเครื่องกีดขวางลวดหนามหีบเพลง, การใช้โดรนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน, การลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งทางพื้นดินและทางน้ำ, การซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่, การตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้น นอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนติดอินฟราเรดบินตรวจจับในช่วงเวลากลางคืนบัติอย่างจริงจัง โดยการใช้ทรัพยากรทั้งเครื่องมือและกำลังพลในการสกัดกั้น.


ขณะที่กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร มีการจัดกำลังลาดตระเวนคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมา ของ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ที่มีพรมแดนติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 ชายแดน ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย , อำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอแม่จัน และ อำเภอเชียงแสน ซึ่งได้มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้ว ยังมีการสกัดกั้น ผู้ที่ต้องการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย ข้ามมาฝั่งไทย ตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนของ 4 อำเภอด้วย. ทั้งนี้นอกจากการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนแล้ว กองทัพภาคที่ 3 ยังให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน แพทย์ทหาร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อช่วยเฝ้าระวังสอดส่อง หากพบบุคคลต้องสงสัย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทางสายด่วน 1567 หรือหน่วยงานทหารในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง.

1603 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ