ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยมีนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายณัฏฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นายนฤพล ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมป่าไม้ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบนโยบายเร่งด่วน 3 ประเด็น

ดังนี้ 1. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ให้ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน โดยกรมป่าไม้จะมีกลไกลจากส่วนกลางเพื่อติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 2. การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยให้เร่งดำเนินการสำรวจและเสนอพื้นที่เข้าสู่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ให้แล้วเสร็จทั้งประเทศภายในปี 2565 3. การป้องกันไฟป่าหมอกควัน ให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดยให้เริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม เป็นต้นไป และให้ประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายไฟป่าในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือการลดจำนวน จุด Hotspot การเกิดไฟป่า และในช่วงฤดูไฟป่าให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่สำคัญเร่งด่วน

จากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ณ กองอำนวยการส่วนหน้า ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบพื้นที่ม่อนแจ่ม โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างเอกชนหรือส่วนราชการประเมินราคาการรื้อถอน และราคาสินทรัพย์อาคารที่จะทำการรื้อเพื่อความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตรวจสอบควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารรีสอร์ทเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ไม่พบมีการก่อสร้างอาคารรีสอร์ทเพิ่มเติมแต่อย่างใด สำหรับสถานประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่ม่อนแจ่ม สจป1กรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจพบจำนวนทั้งหมด 113 ราย ปัจจุบันสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ทำการตรวจติดตามควบคุมพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยได้มีการปิดกิจการไปแล้ว 26 ราย ดำเนินคดี 30 ราย และเข้าดำเนินการรื้อถอนแล้ว 7 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาจัดระเบียบของคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่

2719 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ