ช่วยเเชร์ จ้า .....

จนท.ปฏิบัติการรื้อสุวรรณภูมิรีสอร์ท อ่างขาง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ จำนวนกว่า 150 นาย ร่วมกันปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสถานประกอบการ อาคารโรงแรมที่พักราย สุวรรณภูมิรีสอร์ท ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ดอยอ่างขาง ที่ถูกดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดฝาง คดีหมายเลขดำที่ สว 3/2561 คดีหมายเลขแดง สว 10/2563 ตามหมาบบังคับคดี เลขที่ 1437/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง เนื้อที่ 1-1-36 ไร่

วันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ/อายัด สิ่งของมีค่า เพื่อนำไปเก็บรักษา พร้อมทั้งจัดทำบัญชี เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรฝาง และได้ทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยใช้เครื่องจักรกลหนัก(แบ๊คโฮล์)ที่อยู่ในพื้นที่ 1-1-36 ไร่ โดยมีวิศวกรคอยควบคุม กำกับดูแล เนื่องจากสถานประกอบการ ราย สุวรรณภูมิรีสอร์ท เป็นสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ (ตึกขนาด 4-5 ชั้น) และอยู่ในพื้นที่ที่ลาดชัน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้น จึงต้องดำเนินการรื้อถอนให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ อนึ่งในการตรวจสอบรื้อถอนครั้งนี้คณะเจ้าหน้าดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหามวลชนต่อต้านจากมวลชนแต่อย่างใด

1975 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ