ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ชุมชนแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลอันดับ 2 สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม (Best Homestay) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น โฮเทล กรุงเทพ ซึ่งโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้มุ่งเน้นไปที่การกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังเมืองหลักและเมืองรอง ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศและขยายผลสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความเชื่อมั่น และการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมมาจากการลงพื้นที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนร้อยละ 70 และผลการลงคะแนนจากสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวร้อยละ 30 ทั้งนี้ ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก อาทิ Airbnb เป็นต้น

หรือจะเลือกไปพักค้างคืนกับบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ก็ได้เช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจจองห้องพักโฮมสเตย์ของทางชุมชนสามารถติดต่อได้ที่ คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ โทรศัพท์ 06 2192 9656 และ 08 5675 4598 หรือทาง Facebook : CBT Mae Kampong

601 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ