ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพ ภาคที่ 3 จึงได้มอนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกนาย โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก

ซึ่ง พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับน้องคนเล็กของกองทัพบก พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติ การใช้ชีวิตในรั้วทหาร และซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยที่หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 และตรวจเยี่ยมอาคารประกอบเลี้ยงของ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 39

โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นี้ น้องๆ ทหารกองประจำการจะได้รับเงินเดือน เพื่อนำไปใช้จ่ายเลี้ยงดูพ่อแม่ ครอบครัว บุตร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ใส่ใจดูแลสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของกำลังพลชั้นผู้น้อยในด้านต่างๆ ตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนด ตลอดมา และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ตั้งใจที่จะมอบความห่วงใยให้กับน้องๆ รวมถึงจะมอบโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพทหาร เพื่อมอบโอกาสให้กับอีกหลายชีวิตในครอบครัวที่เขาต้องดูแล ให้ได้มีความมั่นคงต่อไปอีกด้วย

 

 

สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ครั้งนี้ เพื่อพบปะทหารใหม่ สร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามารับราชการทหาร พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ สถานที่ฝึกศึกษา ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก

1482 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ