ช่วยเเชร์ จ้า .....

“…การส่งมอบงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงฯ จว.ช.ม…”
เมื่อวันที่ 7ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะฯ ได้เดินทางไปต้อนรับ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและส่งมอบงานอาคารศูนย์วิจัยฯงวดงานที่ 6 ให้แก่โครงการหลวง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้าง(ปัจจุบัน)
1.ปัจจุบันการดำเนินงานอยู่ในงวดที่ 7 (จาก 11 งวดงาน)ความคืบหน้าของงาน39.50% _เร็วกว่าแผนงาน 3.49%
2.กำหนดงานแล้วเสร็จ เดือน ส.ค.64

1123 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ