ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศป.บส.ชน. จับมือ ทต.ปิงโค้ง ดันโครงการ Quick win แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำบ้านห้วยลึก

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง, ผู้นำชุมชน, ราษฎรในชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ ต.ปิงโค้ง ทำการวางระบบท่อส่งน้ำ ตามโครงการเร่งด่วน (QUIK WIN) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่

โดยโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาได้มีการศึกษาสภาพข้อมูลของชุมชนในการเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่อมาได้มีการจัดทำประชาคม ภายในหมู่บ้านห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ตำบลนำร่อง ของการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปัจจุบันได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำเรียบร้อย คงเหลือการติดตั้งและทดลองระบบสูบน้ำ คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยลึก และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 350 ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

1453 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ