ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 (ผอ.สปข.4).พิษณุโลก ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคนภาคเหนือตอนล่าง และเติบโตมากับหน่วยงานในพื้นที่ สปข.4 มีความเชื่อมั่นว่าจะได้ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะนำความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกเชื่อถือได้ รวดเร็ว เที่ยงตรงที่สุด จากหน่วยงานหน่วยสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ผอ.สปข.4 พิษณุโลก กล่าวอีกว่า มีหลายช่องทางรายการที่จะสามารถบริการให้พี่น้องประชาชน เพื่อที่จะดำรงชีวิต วิถีชีวิตของท่านในรูปแบบ New Normal และรูปแบบเดิม อย่างเช่น NBT North หรือ NBT พิษณุโลก ที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนล่าง จะมีรายการคนไทยไม่ทิ้งกัน รวมใจเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเป็นเชิงรุกให้หน่วยงานของเราทำกิจกรรมตรงนี้ มีอะไรในพื้นที่ลงไปสัมผัสและให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะข้อมูลเหล่านี้เข้ามา ซึ่งจะมีทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 14.00-15.00 น. ในส่วนของภาคเหนือตอนล่าง หรือ NBT North ก็จะรับผิดชอบในส่วนของวันพฤหัสบดี – วันศุกร์ แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่จะรับผิดชอบวันจันทร์ – วันพุธ ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางนึงที่ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในรายการ ในขณะที่สถานีวิทยุเองมีหลายๆรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการผังรวม รายการในพื้นที่
ทั้งนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีจุดมุ่งหมายว่าให้พี่น้องประชาชนนั้นใช้ช่องทางนี้ในการที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องทุกข์ร้อน เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านสื่อของเราเข้ามา เราก็จะไปประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ได้แก้ไขในสิ่งที่พี่น้องต้องการ หรือมีความต้องการ ในขณะที่ในส่วนของสื่อโซเชียลมิเดีย เฟซบุ๊ค ตามเพจต่างๆ จะเป็นอะไรที่สามารถจะตอบโจทย์ ถามมาจะมีที่คอยตอบคำถามท่านได้ทุกองค์กรของเรานั้นสามารถที่จะให้ความร่วมมือแล้วให้ความรู้ และในขณะเดียวกันให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนในเรื่องภาพ เสียงต่างๆ ในท่านสามารถที่จะมาสัมผัสในการใช้บริการของรัฐ หรือกรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดได้ สิ่งที่อยากจะทำคือสร้าง พัฒนา รักษา และต่อยอดในสิ่งที่อดีตท่าน ผอ.สปข.4 ได้เคยทำไว้ และจะพยายามนำส่วนนี้เผยแพร่ไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชน
715 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ