ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง จัดงาน “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง นำทีมศิษย์เก่า คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4 และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม

เริ่มด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินราช ณ พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพ ไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองพิษณุโลก ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก จากนั้น ก็เคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา เพื่อทำพิธีสักการะและพิธีถวายบังคม ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัด ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก อันเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาวิชาความรู้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธี ครั้งนี้


พรหมพร คงเนตร รายงาน

1035 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ