ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.อุกฤฏ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 ณ วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาท ที่มีกำหนดเวลา คือ พระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดองค์กฐินสามัคคีถวายตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประจำทุกๆปี   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะที่ดี  และในปีนี้ได้นำองค์กฐินน้อมถวาย ณ วัดวังพิกุลวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.อุกฤฏ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เป็นประธานนำเงินถวายแด่เจ้าอาวาสวัดวังพิกุลวราราม  พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่ภิษุสงฆ์ สำหรับยอดเงินกฐินในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน  1,082,888.25 บาท เพื่อนำไปปฏิสัณฐาน บูรณะซ่อมแซม ใช้จ่ายในกิจของพระสงฆ์วัดวังพิกุลวรารามต่อไป  โดยมี พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง กำลังพลและครอบครัวหน่วยขึ้นกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการท้องที่ ท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมในงานบุญทอดกฐินกันอย่างพร้อมเพรียง

819 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ