ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 11 ต.ค. 63 ชุดปฏิบัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จว.ชม.ร่วมกับคณะครูให้การต้อนรับคณะ ADVENTURE THAI – LAOS & THE 7 ESCOORT TIGER ที่เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษา,อุปกรณ์กีฬา และทุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขุนแตะ

ชุดปฏิบัดการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำนูน เพื่อสอบถามข้อมูลข้อขัดข้องในการดำเนินงาน อีกทั้งยังแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานต่อไป

1091 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ