ช่วยเเชร์ จ้า .....

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์​ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเป็นการน้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์​ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 ในการนี้ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ว่าที่ ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 นักศึกษาวิชาทหารฯ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ได้พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคูคลอง, พัฒนาในพระราชวังจันทน์,พัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านหน้าพระราชวังจันทน์ กันอย่างพร้อมเพรียงกัน

1285 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ