ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก


กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการทุกภาคส่วน กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ซึ่งในปีนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดองค์กฐินสามัคคี ถวายให้กับวัดในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก 2 แห่งด้วยกัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563   ได้นำไปถวายที่วัดวังพกุลวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และแห่งที่ 2 คือ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม​ิประเพณี ให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้ มียอดรวม 531,712 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะได้นำไปทำนุบำรุงศาสนสถาน บูรณะซ่อมแซม และใช้จ่ายในกิจของพระสงฆ์วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

411 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ