ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พ.อ.ประสาน แสงศิริลักษณ์ รอง ผบ.พล.ร.4 ผู้แทน ผบ.พล.ร.4 , ผู้แทน ผบ.มทบ.39, นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ ผู้จัดการธนาคาร ธอส. สาขาพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานในการส่งมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามโครงการ ของธนาคาร ธอส. ที่มุ่งหวังทำให้คนไทยมีบ้าน ซึ่งในการนี้ ธนาคารได้เล็กเห็นความสำคัญ และการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย โดยทำการส่งมอบบ้านที่ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น โยกำลังพลทหารชุดช่าง จาก ร.4 พัน.3 ในการก่อสร้างบ้านให้กับ นาง กัญญาภัค ฆ้องชัย บ้านเลขที่ 117/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และบ้านของ น.ส.ฉวีวรรณ เรืองโภคา บ้านเลขที่ 193 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย แล้วทำการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 410,000 บาท

3856 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ