ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 18 ตุลาคม 2563  เวลา 07.00 น. พ.อ. ประสาน แสงศิริลักษณ์ รอง ผบ.พล.ร.4  (เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.4) พร้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรง พล.ร.4 เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบธงสันติภาพ ตามโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติภาพ” ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ซึ่งคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก โดยพระสุธรรม ฐิตธัมโม ร่วมกับศาสนาในประเทศไทยได้แก่ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ จัดโครงการ “นำพาสันติภาพ” โดยมีวัตถุประสค์เพื่อส่งเสริมสันติสให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงหลักคำสอนในการทำดี ตามแนวทางศาสนาที่ตนเองนับถือ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพอันดีงามและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันโดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ร่วมในพิธี  
1639 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ