ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวเทศกาลท่องเที่ยวภาคเหนือ เน้นย้ำผู้ประกอบการขนส่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และกำชับให้รถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจเช็คความพร้อมของรถก่อนให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 นางวราภรณ์ วงพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนับเป็นการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน โดยคาดว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับ เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่คุ้นชินเส้นทาง พักผ่อนไม่เพียงพอ การดื่มสุราแล้วขับ รวมถึงการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและป้องกันการระบาดในระลอกที่ 2 โดยกำหนดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างการผู้โดยสารทุกคน ควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด ให้ผู้โดยสารสแกน QR Code ไทยชนะประจำรถ เช็คอินเมื่อขึ้นรถโดยสารและเช็คเอาท์เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง พร้อมขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะนำรถเข้าตรวจ ณ จุดตรวจ Checking Point ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อเป็นการตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อความปลอดภัยของรถและผู้โดยสาร

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร พร้อมสำรองรถโดยสารให้เพียงพอที่จะให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของผู้โดยสาร และหากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมหารขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

443 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ