ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานอำเภอพรหมพิราม ประมาณ 450 คน ได้ร่วมกันสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอพรหมพิราม ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชกาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือดังกล่าว ในช่วงท้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนแยกย้าย

1267 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ