ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ประกอบด้วยทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอำเภอเมือง จำนวน 13 โรงเรียน และเขตอำเภอบางระกำ จำนวน 46 โรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก รวม 59 โรงเรียน จำนวนทุน 590 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 8.4 ล้านบาท

857 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ