ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลนิมิตร (หนองบอน) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานให้คงอยู่สืบไป และนำปัจจัยถวายให้แก่วัดเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้จำนวนมากได้ยอดเงินกฐินสามัคคีครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 176,948 บาท

727 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ