ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 31 ต.ค. 63 ที่ โรงเรียนบ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกีฬาพื้นบ้านชาวไทยภูเขา และกิจกรรม 1 ชุมชน 1 ลานกีฬา สร้างสุขเพื่อน้องบนดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับรู้ และให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับนักกีฬาที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB 2020 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB 2020 ขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชาวไทยภูเขา โดยมีหมู่บ้านรอบดอยอินทนนท์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากว่า 12 หมู่บ้าน ทำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ โยนลูกข่าง วิ่งแบกก๋วย ชักเย่อ ลูกโยนหรือลูกช่วง วิ่งขาหยั่ง และ รถซิ่ง เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา โดยใช้กิจกรรมกีฬาในการสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยภูเขา

นอกจากนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดสร้างสนามเปตองให้กับหมู่บ้านขุนกลาง และโรงเรียนบ้านขุนกลาง จำนวน 2 สนาม พร้อมมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้ชุมชนได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและแข็งแรง รวมทั้งได้นำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนต่างๆ บนดอยอินทนนท์ และเงินสนับสนุนหมู่บ้านที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

889 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ