ช่วยเเชร์ จ้า .....

“เราจะดูแล ฝึกอบรม น้องคนเล็ก เสมือนญาติมิตร”” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำ คณะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ พบปะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้องคนเล็ก ตรวจถึงก้นครัว โรงเลี้ยง ที่นอน พร้อมให้ดูแลเหมือนครอบครัว

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39,เสนาธิการ,รองเสนาธิการ และฝ่ายอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ 39 เดินทางไปพบปะกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ได้มอนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกราย โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ รวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 พร้อมมอบข้อแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตใรรั้วทหารแก่ ทหารกองประจำการ และแนะนำแนวทางให้ผู้ฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 ในเรื่องการฝึก ,มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตลอดจนเพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ครั้งนี้ เพื่อพบปะทหารใหม่ สร้างมุมมองที่ดีในการเข้ามารับราชการทหารกองประจำการ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และคณะ ได้เดินทางตรวจโรงประกอบเลี้ยง, โรงเลี้ยง และโรงนอนทหาร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด รวมถึงให้หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคลมร้อน และการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากโรคลมร้อนแก่ผู้ฝึกทหารใหม่ , ผู้ช่วยฝึกทหารใหม่ ด้วย พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติ การใช้ชีวิตในรั้วทหาร ชี้แจงผู้ฝึกทหารใหม่ และผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ ให้เข้าใจนโยบายและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 รวมทั้งให้นำเอานโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2563 ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 39 จากนั้น ตรวจเยี่ยมความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลทหาร การจัดถังน้ำแข็ง และม่านน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายของทหารกองประจำการที่รับการฝึกฯ รวมทั้งตรวจติดตามความพร้อมในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก สถานที่ฝึก การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ห้องน้ำ การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ สถานที่ฝึกศึกษา ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ยกทีมผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้องคนเล็กกองทัพบก โดยภาชนะและรายการอาหารเช่นเดียวกับทหารกองประจำการ ซึ่งเมนูอาหารในวันนี้ประกอบด้วย ข้าว ต้มข่าไก่ และผัดผักรวมใส่บีลัคกี้ ณ โรงเลี้ยง กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งสร้างความอบอุ่น ให้กับทหารใหม่ทั้ง 118 นาย เป็นอย่างดี ที่ผู้บังคับบัญชาห่วงใยและมาดูแลความเป็นอยู่ของพวกตน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดเผยว่า มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมดูแลทหารใหม่อย่างดีที่สุด เสมือนเป็นลูกคนสุดท้อง น้องเล็กของกองทัพบก ซึ่งมีนโยบายเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติภายใต้แนวคิด “เราจะดูแล ฝึกอบรม น้องคนเล็ก เสมือนญาติมิตร” และได้สั่งการให้ รองผู้บัญชาการ,เสนาธิการ,รองเสนาธิการ และหัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตรวจเยี่ยมการฝึกทุกวัน จนกว่าจะจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ พร้อมได้เน้นย้ำกับ ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบในการดูแล คุณภาพชีวิตให้แก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึก ทั้งในเรื่องอาหารการกิน ที่พักอาศัย และการดูแลเอาใจใส่ โดยให้ถือว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3

#เรารักกองทัพบก #เราคือครอบครัวเดียวกัน
.

913 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ