ช่วยเเชร์ จ้า .....

.
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ โดย นางศิวพร ปิยะวงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม“สัปดาห์วันออมแห่งชาติ – วันสถาปนาธนาคาร”เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส.ครบรอบ 54 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบการออมเงินและจัดกิจกรรมโครงการเกษตรสุขภาพดีกับทวีสุข ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ เพื่อหนุนการออมสู่ภาคประชาชน พบกิจกรรมดีๆ และโปรโมชั่นมากมาย

โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ มีทีมพยาบาล จากศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงาน และลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. นำทีมโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้รับเกียรติจาก นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดในกิจกรรม
.
โรงพยาบาลลานนา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคาร ครบรอบ 54 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลคู่สัญญา ในการให้การดูแลด้านรักษาพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่ และครอบครัวชาว ธ.ก.ส เชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างยาวนานระหว่างสององค์กรนี้

687 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ